Úvod do 3D tlače - technológie, materiály a využitie

€5.00

V prvej zo série prednášok o 3D tlači si zodpovedáme základné pojmy a technológie, ktoré sa požívajú pre 3D tlač. Vysvetlíme si ako sa využívajú tieto technológie v praxi a ako ich môžeme uplatiť aj pre každodenný život.

O Lektorovi:
Ing. Petr Štěpánek je vyštudovaný strojár, ktorý sa počas svojej praxe ako konštruktér lisovacích a vstrekovacích nástrojov venoval aj 3D tlači, čo viedlo k založeniu podnikania so službami 3D modelovania, výroby a poradenstva pre 3D tlač. Aktívne sa venuje profesionálnemu odbornému poradenstvu aj pre medzinárodné koncerny.

Vstupné: 
5 eur (pri kúpe vstupenky vopred)
7 eur (na mieste)

Variabilný symbol: 20190925