Emócie vs Rácio - Homo Sapiens v 21.storočí

€6.00

Srdečne vás pozývam na prednášku o všetkom, čo máme (a nemáme) v našich hlavách.

Na prednáške sa dozviete:
  • Ako sa prestať (alebo neprestať) báť a kedy je najlepšie pozrieť sa krokodílovi priamo do očí.
  • Prečo sa stresujeme a či existuje pozitívny stres.
  • Čo všetko robíme, aby sme sa páčili druhým a čo sa deje, keď sa stretnú dvaja barani.
  • Čo nás motivuje a kde hľadať tú správnu motiváciu.
  • Prečo tak neradi meníme staré dobré zvyky a čo má spoločné puberta a kríza stredného veku.
Na tieto, ale aj iné oblasti nášho správania sa pozrieme z pohľadu neurovedy a konceptu našich „3 mozgov“.


Lektorka:
Veronika Šustrová, ACC je medzinárodne certifikovaná koučka (ICF) a business mentorka, ktorá predtým viac ako 20 rokov pôsobila v korporátnej sfére.

www.linkedin.com/in/veronika-šustrová
www.facebook.com/koucingtodayssolutions
http://todayssolutions.sk/


Vstupné:
predpredaj 6 EUR
na mieste: 8 EUR

Variabilný systém: VS 20191022