Prednáška: Prečo má byť rodič dieťaťu detským ihriskom?

€3.00

Príďte a dozviete sa, prečo je dobré v istom veku sa s dieťaťom hrať a nie nechať ho hrať?

O čo ide pri hre?

Ako hra posilňuje vzťahovú väzbu medzi rodičom a dieťaťom?

Pozor, naučíme sa aj hry, pri ktorých je rodič detským ihriskom!Lektorka: Dana Žilinčíková

Vstupné: 3 eurá

Variabilný symbol: 201905281