Rešpektovať a byť rešpektovaný

€3.00

Túžbou každého rodiča je mať poslušné dieťa...
Je poslušnosť naozaj cieľom?
Ako naučiť deti zodpovednosti za vlastné správanie?
Ako k tomu prispieva výchova k hodnotám a sebaúcte?
Poslušnosť, hodnoty, sebaúcta a ich protipóly sú hlavné pojmy stretnutia s témou Rešpektovať a byť rešpektovaný.

Rozhodli sme sa pre ďalšie tématické stretko podnikavých mám, tak veríme, že prídete :)

Lektorka: Renáta Kráčiková

"Som pedagóg s 34 ročnou praxou. Pracovala som s rôznymi vekovými skupinami detí. Počas svojej pedagogickej praxe som mala možnosť vidieť rôzne formy šťastia u detí a s tým súvisiace prístupy rodičov. Pochopila som, že rozhodujúcu úloho pri výchove šťastného dieťaťa zohráva rodič. Ale mojou najdôležitejšou rolou v živote je rola mami dvoch skvelých dospelých ľudí!"


Vstupné: 3 eurá (vopred), 5 eur (na mieste)
Variabilný symbol: VS 20191015