BBthon - Hackathon po Bystricky

11. - 12. novembra 2022

BBthon je na mieru šitý hackathon pre banskobystrický región.
Tímy budú pracovať 24 hodín na zadaniach, ktoré pomôžu zlepšiť cestovný ruch v regióne.

Hackathon je akcia, pri ktorej programátori v spolupráci s grafikmi, webdesignérmi, marketérmi intenzívne pracujú na vopred určenom zadaní. Cieľom je vytvoriť konkrétne riešenie, ktoré bude zrealizovateľné aj v praxi. Témou tohto ročníka BBthon je práve cestovný ruch.

Daj šancu tvojim nápadom uletieť do reality a pomôž cestovnému ruchu v regióne.


Zadanie prisľúbil Banskobystrický samosprávny kraj, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Mesto Banská Bystrica. Zadania budeme postupne predstavovať.

Tímy odprezentujú svoje riešenia pred odbornou porotou a môžu získať až 750, 500 a 250 eur


Na podujatie sa môžu hlásiť tímy (4-6-členné) i jednotlivci. Kapacita je obmedzená na 30 ľudí, preto neváhajte a prihláste sa čím skôr. 

Vstup je BEZPLATNÝ.

Účastníkom zabezpečíme pitný režim a stravu (večeru v piatok, obed v sobotu).

Registráciu uzatvárame 6.11.2022.


Zadania

KALENDÁR PODUJATÍ A AKTIVÍT

Kalendár plánovaných verejných podujatí a aktivít na území mesta Banská Bystrica pre organizátorov

- systém bude umiestnený na webovej stránke mesta Banská Bystrica,

- sprehľadní a zabezpečí lepšiu koordináciu podujatí a aktivít, organizátorom umožní systematicky naplánovať verejné podujatie alebo aktivitu a byť informovaní aj o iných plánovaných podujatiach a aktivitách, prirodzene vyvolá vzájomnú komunikáciu a spoluprácu organizátorov,

- zjednoduší proces podania oznámenia o konaní verejného podujatia alebo aktivity.

KREATÍVNA KAMPAŇ

Návrh kreatívnej marketingovej komunikačnej kampane pre destináciu Banskobystrický kraj pod destinačnou značkou Za horami, za dolami na sezónu 2023 so zameraním na český trh.
Tím spracuje návrh konkrétnych komunikačných výstupov pre online a offline kampane, ATL, BTL a návrh marketing mixu v rámci rozpočtu 50 tisíc eur.

TVORBA MARKETINGOVEJ STRATÉGIE popularizácie označení pôvodu a zemepisných označení

Cieľom marketingovej stratégie by mala byť systematická popularizácia produktov a výrobkov  nesúcich symbol označenia pôvodu a zemepisného označenia. Do tejto schémy podpory by mali byť zapojené aj regióny či neziskové organizácie.

Tieto produkty sú unikátne a ich výroba sa v nezmenenej podobe datuje roky. Úlohou zemepisných označení je pomoc regiónom udržať obyvateľstvo v znevýhodnených oblastiach, zabezpečiť zdroj obživy – zamestnanosť v regióne (starší ľudia, ktorí prišli o prácu, chránené dielne,...), prilákať turistov – rozvoj cestovného ruchu, za kvalitnú prácu je možnosť vyššej finančnej odmeny, reklama výrobkov – reklama zručností a skúseností výrobcov, zachovanie tradícií,... Vyšší dopyt znamená vyššiu produkciu, z toho vyplýva vyššia zamestnanosť a prípadne možnosť rozšírenia školy remesiel, vzdelávania.

NÁVRH DIGITÁLNEJ
INTERAKTÍVNEJ MAPY

Mapa by mala byť súčasťou marketingovej kampane. Je potrebné ju stvárniť pútavo a zároveň interaktívne. Po kliknutí na konkrétny produkt by sa mala zobraziť fotografia, krátky popis či symbol onačenia pôvodu či zemepisného označenia. Zároveň by bolo vhodné aby si vedel pozorovateľ navoliť v aplikácii len výrobky remeselné, poľnohospodárske výrobky a potraviny, vína, liehoviny,  minerálne vody či ich kombinácie.

Aplikácia by mala ďalej umožňovať vybrať produkty, ktoré majú označenie pôvodu či zemepisné označenie na úrovni WIPO/EUIPO/SR.

Program

Piatok 11. novembra 2022

16:00 - registrácia

17:00 - úvod a príhovor :)

17:30 - prezentácia zadaní

18:00 - vytvorenie tímov, špecifikovanie zadaní

19:00 - večera (my pozývame :)

tímy makajú do 22:00

Sobota 12. novembra 2022

9:00 - káva :)

tímy makajú

12:00 - obed (my pozývame :)

16:00 - vyhodnotenie

17:00 - záver


Mentori

Daniela  Volenská

Daniela je absolventkou EF UMB v odbore cestovný ruch, po ukončení štúdia pôsobila v krajskej organizácii CR (KOCR) Bratislava Región Turizmus, v OOCR Stredné Slovensko a v OOCR Visit Bratislava. Od roku 2020 pracuje pre Rozvojovú agentúru BBSK, kde sa venuje téme cestovný ruch a od októbra 2021 je aj predsedníčkou KOCR Banskobystrický kraj Turizmus.

Matúš Masica

Matúš pracuje ako projektový manažér pre rôzne IT projekty a projekty vzdelávania v IT. Pôsobí aj ako Scrum master pre agilné projekty pri vývoji software. Má manažérske skúsenosti s vedením tímov IT vývojárov a tímov poskytujúcich podporu a služby pre zákazníkov. V minulosti pracoval aj na projektoch v turizme a marketingu.

Jana Očenášová

Jana Očenášová je absolventkou EF UMB v odbore verejná ekonomika a služby. Po ukončení štúdia pôsobila v Slovenskej agentúre životného prostredia a Banskobystrickom samosprávnom kraji. Dnes pôsobí ako vedúca oddelenia kultúry, ktoré patrí pod odbor kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici. Ako hudobníčka sa sama podieľa na organizácii rôznych podujatí a koncertov.

Imrich Kovaľ

Biznis developer, podnikateľ, lektor, mentor, konzultant, obchodník. Zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO, spoluzakladateľ dynamickej siete firiem ATTAO. Už takmer 15 rokov pôsobí v online biznise a pomáha začínajúcim, malým a stredným podnikateľom napĺňať ich inovačný potenciál a presadiť sa v digitálnom svete. Objavuje, analyzuje a implementuje strategický, biznisový, komunikačný a marketingový potenciál firiem do efektívneho fungujúceho celku. Vo svojom e-biznis inkubátore sa podieľal na vytvorení, rebrandovaní a marketingovom zastrešení desiatok zákazníckych značiek. V spolupráci s SBA už niekoľko rokov mentoruje, skolí a konzultuje podnikateľov, ale aj tých, ktorí o podnikaní ešte len premýšľajú. Aktívne participuje v rôznych biznis inkubátoroch, e-commerce akcelerátoroch a podnikateľských komunitách.

Katarína Ďurčová

Katarína Ďurčová je absolventkou EF UMB v BB kde vyštudovala manažment a marketing malých a stredných podnikov. Dlhé roky pôsobila ako marketingová manažérka i členka vrcholového manažmentu vo firmách doma i v zahraničí. Je zakladateľkou značky AXIM a spoluzakladateľkou dynamickej siete firiem ATTAO. Jej hlavné kompetencie sú objavovanie, budovanie a rozvoj osobnosti zamestnaneckej značky, nastavenie cieľových skupín, rozvoj talentov a firemnej kultúry. Podieľa sa na definovaní kľúčových procesov smerom na zákazníka, nastavenie komunikácie a nachádzanie inovačného potenciálu vo firmách. Firmám pomáha tvoriť strategické materiály a smerovanie, napr. vo forme marketingovej a komunikačnej stratégie.

Pôsobí ako konzultantka a mentorka v oblasti marketingu, ľudských zdrojov a rozvoju firiem v niekoľkých slovenských spoločnostiach. Pomáha značkám vystúpiť z davu, nastavuje im komunikáciu, propagáciu a rast v súlade s jej hodnotami a poslaním. Aktuálne sa popri marketingu venuje i lektorovaniu a natáčaniu inšpiratívnych podcastov. Spolupracuje s množstvom odborníkov i spoločností a rada networkuje pracovné príležitosti.

Simona Myslikovjanová

Simona patrí medzi TOP 13 najúspešnejších CEO žien ČR v kategórii obchod a služby. 
Špecializuje sa na Interim&Talent manažment, kde už pomohla stovkám firiem z problémov. Venuje sa aj psychológii, komunikácii, a predovšetkým talent manažmentu a growth mindset, a na pracoviskách tak pomáha vytvárať zdravú a silnú firemnú kultúru.

Martin Macko

Martin Macko vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracoval ako pedagóg so zameraním na právnu problematiku. Po ukončení štúdia sa zameriaval na lektorskú a pedagogickú činnosť so zameraním na viaceré oblasti práva a to najmä na ich prepojenie s podnikateľským prostredím. Okrem iného sa venoval aj právu duševného vlastníctva. Momentálne pôsobí ako vedúci oddelenia komunikácie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Organizátori & Partneri

Podujatie je súčasťou projektu LINK Academy, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.