Našou víziou je vytvoriť priestor, v ktorom môžeš slobodne a tvorivo pracovať, vzdelávať seba i iných, získavať nové kontakty a spoznávať inšpiratívnych ľudí.


Tu žijeme a tvoríme offline : 

coworkingbb@gmail.com      365.labb, Lazovná 5, Banská Bystrica     IČO: 50356038