Chceme vytvoriť komunitu tvorivých, inšpiratívnych a podnikavých ľudí prostredníctvom organizovania vzdelávacích, motivačných a networkingových podujatí.


Tu žijeme a tvoríme offline :