Kto je za LINKom? 

 

Som Evka a stála som pri zrode občianskeho zruženia, ktoré dnes voláme LINK. Už v marci 2016 sme začali organizovať pravidelné Stretnutia podnikavcov, na ktoré sa dodnes každý mesiac tešíme. Podujatia sú otvorené nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale pre všetkých, ktorí majú podnikavého ducha. Zameriavame sa predovšetkým na networking a vzdelávanie, pričom našimi hlavnými oblasťami sú marketing, enviro témy a rozvoj žien, či už podnikateliek alebo mamičiek. 

V Banskej Bystrici vytvárame tvorivý a vzdelávací priestor, budujeme komunitu a realizujeme vzdelávacie, motivačné a kreatívne podujatia, ktoré spájajú podnikateľský, neziskový a verejný sektor v meste. Prinášame nielen vzdelávanie, ale aj rozvoj, nové témy, odvážne nápady a inšpirujeme k pozitívnym zmenám."

Som Maťa a do LINKu som sa zapojila v októbri 2017, tesne po ukončení vysokej školy. Vďaka LINKu mám možnosť popri svojej práci PR manažérky realizovať aj vlastné nápady a prinášať ich komunite. V spolupráci s mnohými lektormi a školiteľmi sme zorganizovali už viac ako 60 podujatí, ktoré dokopy navštívilo viac ako 1000 ľudí. 

Spoluorganizovali sme tiež tri ročníky Startup weekendu Banská Bystrica a TEDxUMB. Vymýšľame stále nové témy, ktoré sa nám darí pretavovať do workshopov a projektov.

Na konci roka 2018 sme sa dostali do novej "životnej" etapy nášho LINKu a začali sme naplno tvoriť v nových priestoroch komunitno-coworkingového centra 365.labb v Banskej Bystrici, ktorý vďaka všetkým výnimočným ľuďom ožíva a do Bystrice prináša nové možnosti. Je to jeden z našich splnených LINK snov. :)"

Som Lenka a síce som do LINKu prikvitla len nedávno, v oblasti marketingu pôsobím už niekoľko rokov. Po dlhoročnej práci v hlavnom meste a v zahraničí bolo mojím snom pracovať doma v Banskej Bystrici, lokálne sa angažovať a aspoň malou troškou pomôcť tomuto mestu byť krajším a zaujímavejším. Dnes sme v LINKu štyri baby, ktoré vytvorili niečo úžasné a naďalej sa snažíme dávať do našej každodennej aktivity maximum.

LINK ľuďom ponúka okrem inšpirácie, vzdelávania a networkingu, aj nový pohľad na svet a fungovanie človeka ako jednotlivca, preto sme si životný štýl ZERO-WASTE zobrali doslova za svoj a od toho sa odvíjajú aj naše najnovšie aktivity a podujatia, do ktorých sme sa pustili.Som Melinda a súčasťou LINKu som od septembra 2020. Popri svojej práci som túžila robiť ešte niečo, čo mi pomôže na chvíľu uniknúť z bežného kolobehu života a zároveň bude prínosom pre moje okolie, pre mesto, v ktorom žijem. Vďaka Mati som sa dopracovala k veľmi príjemnému „pohovoru“ s Evkou, pri kávičke sme pokecali, prebrali, čo by som rada robila, kam smerujem. Už vtedy som vedela, že pridať sa k LINKáčkam bude to najlepšie rozhodnutie. Okrem toho, že je to kolektív múdrych a šikovných báb, od ktorých sa mnoho učím, mi LINK otvára príležitosť byť aktívnou v tom, čo ma baví. 

 V LINKu sa venujem najmä téme pomalej módy, bavia ma však aj iné oblasti ekológie a rovnako aj stretká podnikavcov či organizovanie väčších podujatí.Čo robíme?

Vytvárame tvorivý a vzdelávací priestor, budujeme komunitu a realizujeme vzdelávacie, motivačné a kreatívne podujatia, ktoré spájajú podnikateľský, neziskový a verejný sektor v meste. Prinášame vzdelávanie, rozvoj, nové témy, odvážne nápady a inšpirujeme k pozitívnym zmenám.Formáty našich podujatí:

- networkingové: zamerané na podporu podnikania v B. Bystrici a v okolí, spoločenský a sociálny rozvoj účastníkov;

- motivačné: zamerané na osobný a osobnostný rast účastníka a na rozvoj komunikačných, organizačných a prezentačných zručností, sebapoznávanie (schopností, talentov, silných a slabých stránok), odstránenie vnútorných prekážok, podporu podnikavosti, potenciálu, ktorý každý z nás má, socializáciu a v neposlednom rade na koučing;

- stretnutia podnikavcov: networking, vzájomná podpora, vytvorenie stálej komunity,

- vzdelávacie: cieľom je poskytnúť kontinuálne vzdelávanie začínajúcim a aktívnym podnikateľom v oblasti podnikania, ekonomiky, manažmentu, marketingu;

- kreatívne: cieľom je podpora kreativity, inovatívnych nápadov, podpora umeleckých a grafických zručností, a vedenie účastníkov k vytvoreniu vlastného biznisu.

Pre koho sú podujatia určené: 

- začínajúci podnikatelia, aktívni podnikatelia, podnikavci, študenti, neziskové organizácie, malé firmy, organizácie, lektori, kouči, freelanceri, mamičky, mladé rodiny a ktokoľvek, kto chce na sebe pracovať. :)


Chceš sa nás niečo opýtať? Sme tu pre Teba! 

 
Kontaktuj nás