Asociácia coworkingových centier

POPIS PROJEKTU

Coworkingy sú centrom vzdelávania, komunitného organizovania, sieťovania, posilňovania zamestnanosti a podpory podnikavosti. Práve preto sme súčasťou projektu Asociácia coworkingových centier, v ktorej sa stretávame a spoznávame so 17 coworkingami z celého Slovenska. Spoločnými silami plníme naše ciele v programe pod názvom Posilnenie kapacít a celospoločenského prínosu komunitných coworkingov na Slovensku.

Spolu s Coworkingom Cvernovka, nórskym partnerom Oslo International Hub a ďaľšími slovenskými coworkingami pracujeme na:

  • ASOCIÁCIA COWORKINGOVÝCH CENTIER - Založíme celoslovenskú platformu, v ktorej si navzájom budeme zdieľať skúsenosti a informácie. Podporovať sa a vytvárať príležitosti pre vznik nových coworkingov na Slovensku.

  • OSVETOVÁ KAMPAŇ - Coworking space je pre mnohých ešte neznámy pojem. Preto sme sa rozhodli ukázať verejnosti, čo to znamená využivať služby flexibilných kancelárskych priestorov.

  • MANUÁL - Vytvoríme príručku, ktorá bude slúžiť aktívnym záujemcov o založenie vlastného coworkingu. V príručke nájdu triky a rady, ako začať, ale aj ako si nastaviť správny finančný či komunikačný plán.

  • COWORKING DAY - Event, na ktorom zhodnotíme naše úsilie a oboznámime verejnosť s našimi aktivitami. Zároveň budete mať možnosť bližšie spoznať zapojené partnerské organizácie.

  • ROZVOJ COWORKINGOV - Zapojeným coworkingom pomôžeme nastaviť biznis plán, marketingovú stratégiu a poskytneme im vzdelávacie workshopy.

Projekt je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.