Chceme vytvoriť komunitu tvorivých, inšpiratívnych a podnikavých ľudí prostredníctvom organizovania vzdelávacích, motivačných a networkingových podujatí.


Ak chcete mať najaktuálnejšie info:

Tu žijeme a tvoríme offline :