POPIS PROJEKTU

Náš nový vzdelávací projekt LINK Academy je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, ktorý sa snažil o väčšiu participáciu mladých ľudí v miestnych komunitách, vylepšovanie ich silných stránok a talentov a ponúknutie priestoru pre realizáciu ich vlastných nápadov.

Cieľom LINK Academy je najmä podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných kompetencií a schopností stredoškolákov, vysokoškolákov, mladých ľudí z Banskej Bystrice a okolia.

Ide o schopnosti akými sú napríklad podnikavosť, inovatívnosť a tvorivosť, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa uplatniť na trhu práce, ale takisto v rozvoji ich osobnosti. Účastníci a účastníčky projektu budú tieto zručnosti a nové vedomosti nadobúdať formou desiatich online a offline workshopov na rôzne témy, ktoré sú aktuálne pre dnešný svet. Súčasný projekt má okrem iného za cieľ spojenie bývalých účastníkov projektu Social Impact Academy a nových účastníkov LINK Academy, čo v dlhodobom časovom horizonte znamená vybudovanie väčšej siete absolventov a absolventiek týchto projektov.

Naším  ďalším zámerom je vytvorenie inovatívnej online vzdelávacej platformy, ktorá bude mať formu webovej stránky, a na ktorej sa účastníci a účastníčky budú môcť neformálne ďalej vzdelávať kedykoľvek vo svojom voľnom čase.

Po ukončení vzdelávania budú účastníci riešiť minimálne 10 zadaní od partnerských organizácií a celý projekt LINK Academy vyvrcholí Hackathonom, na ktorom budú počas 24 hodín riešiť zadanie od organizácie, ktorá získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní.

ČO NÁS ČAKÁ?

Projekt sa realizuje v 3 turnusoch. Realizácia projektu je naplánovaná od novembra 2021 do decembra 2022. Výstupom projektu bude vyriešenie minimálne 10 zadaní od partnerských organizácií a projekt sa ukončí veľkým podujatím - Hackathonon, ktoré bude otvorené aj verejnosti.


ČO SA NÁM UŽ PODARILO?

Prvý turnus je úspešne za nami - pozrite si VIDEO.

Druhý turnus - Stredná odborná škola J. Murgaša v Banskej Bystrici - VIDEO.
Tretí turnus - Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici - VIDEO.

BBTHON - 1. bansko bystrický Hackathon - VIDEO.
Pozrite si zhrňujúce video z projektu LINK Academy.


Vzdelávanie

Vzdelávanie v témach projektového a strategického manažmentu, event manažmentu, marketingu, time manažmentu a prezentačných zručností. 

Plus pridáme ďalšie 4 témy, ktoré nám vyjdú ako preferované z personálneho auditu. 

Vytvoríme inovatívnu vzdelávaciu webovú platformu, v rámci ktorej sa budú môcť účastníci dostať k potrebným informáciám, vzdelávať sa, networkovať, spájať, získavať ďalšie inšpirácie a pomoc mentorov na jednom mieste.

Prax

Samotní účastníci budú pracovať vo viacerých projektových tímoch na vopred zadaných úlohách od partnerských organizácií. Partnerské organizácie budú z oblasti ochrany životného prostredia, občianskeho aktivizmu i zo sociálnej oblasti. Účastníci budú na 3 mesiace súčasťou týchto organizácií ako dobrovoľníci.

Zorganizujeme aj Hackathon, kde budú mať účastníci vzdelávacieho programu i verejnosť 24 hodín na to, aby pomohli konkrétnej organizácii.

Bonus

Realizujeme 2 workshopy v spolupráci s partnerom z Nórska (Ukážka vzdelávania mladých ľudí v Nórsku pre zapojených účastníkov vzdelávacieho programu; Prezentácia know-how, case studies z Nórska pre zástupcov mládežníckych organizácií).