Organizujeme pre vás podujatia v týchto formátoch:

- networkingové - zamerané na podporu podnikania v B. Bystrici a v okolí, spoločenský a sociálny rozvoj účastníkov

- motivačné - zamerané na osobný a osobnostný rast, účastníka a na rozvoj komunikačných, organizačných a prezentačných zručností, sebapoznávanie (schopností, talentov, silné, slabé stránky), odstránenie vnútorných prekážok, podpora podnikavosti, potenciálu, ktorý každý z nás má, socializácia, koučing

- stretnutia podnikavcov - networking, vzájomná podpora, vytvorenie stálej komunity,

- vzdelávacie - cieľom je poskytnúť kontinuálne vzdelávanie začínajúcim a aktívnym podnikateľom v oblasti podnikania, ekonomiky, manažmentu, marketing

- kreatívne - cieľom je podpora kreativity, inovatívnych nápadov, podpora umeleckých, grafických zručností, viesť k vytvoreniu vlastného biznisu.

Tento mesiac pripravujeme:

Archív

Viac info o našich podujatiach a galériu nájdete TU.