SIA - Social Impact Academy

Príležitosť pre mladých ľudí z Banskobystrického kraja. 

Využi svoj talent a premeň nápad na skutočný projekt.

Do konca roka 2020 dostane 100 mladých ľudí príležitosť získať vedomosti a zručnosti a realizovať svoj projekt s finančnou podporou a pomocou mentorov.

Popis projektu:

Projekt Social Impact Academy predstavuje koncept kontinuálneho vzdelávania v Banskej Bystrici pre mladých ľudí. Hlavným cieľom je zapojiť mladých ľudí do participácie, dať im priestor na realizáciu svojich nápadov
a podchytiť ich silné stránky. Témami budeme apelovať na účasť mladých na veciach verejných a na ich zapojenie sa do aktívnej občianskej spoločnosti. Výstupom projektu budú verejnoprospešné projekty na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Popri workshopoch zameraných na rozvoj soft skills a hard skills účastníkov sa budú konať sprievodné, ktoré budú určené nielen pre účastníkov projektu, ale aj pre verejnosť.

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, študenti stredných a vysoký škôl. Projekt pomôže mladým rozvíjať podnikavosť, môže znížiť percento odchodu mladých ľudí z regiónu a taktiež zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí, čo nepriamo rozvíja nielen mesto, ale aj región.

Partnermi projektu sú:

Aktivity:

Vzdelávací modul Kurz mladého lídra

Cieľ je posilniť skúsenosti mladých, objaviť ich silné stránky a pracovať na nich. Účastník si určí očakávania, ktoré budeme napĺňať. Modul má 6 workshopov, ktoré obsahujú témy: komunikácia, time-manažment, práca v tíme, osobná vízia, prezentácia svojho zámeru, “tréning trénera” (individuálne požiadavky účastníkov a ich tréning pred skupinou). Počas kurzu budú účastníci merať svoj posun a majú možnosť koučingu. Na konci bude zhodnotenie modulu s názvom „Podaj ďalej“ ako motivácia pokračovať.

3 turnusy (jeseň 2019, zima 2020, jar 2020)


Vzdelávací modul Inkubátor

Účastníci z Kurzu mladého lídra vytvoria v Inkubátore tímy, v ktorých budú pracovať. Do tohto modulu sa môžu zapojiť aj ich spolužiaci, kamaráti, členovia tímu.

Cieľom inkubátora je zapojiť mladých ľudí, vzdelať ich a dať im priestor na realizáciu verejnoprospešného projektu na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Absolvujú 5 workshopov a 2 prednášky na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Projekty odprezentujú pred komisiou a budú ich 2 mesiace testovať a realizovať s finančnou podporou a s podporou mentorov. Na záver prebehne veľké vyhodnotenie, kde odborná komisia vyberie 3 top projekty, ktoré získajú vecné ceny.

3 turnusy (jeseň 2019, jar 2020, jeseň 2020)


Sprievodné podujatia:

Cieľom TEDxUMB je predstaviť úspešné príbehy ľudí a myšlienky hodné šírenia. Témou tohto ročníka budú sociálne inovácie, projekty s pozitívnym spoločenským dopadom (november 2019). Zástupcovia z organizácie Språk og kulturforening z Nórska sa predstavia na podujatí TEDx a odlektoruje počas svojej návštevy workshop pre zástupcov organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi.

Startup weekend predstavuje priamu šancu niečo dokázať - naštartovať svoj plán, spraviť prototyp produktu počas víkendu a otestovať ho (február 2020).


Mladá Bystrica

Záverečným podujatím bude Mladá Bystrica a teda konferencia výstupov a projektov, ktoré počas projektu vznikli. Táto záverečná konferencia predstavuje aj odrazový mostík na spoluprácu po ukončení projektu. Na podujatí bude ponúknutý priestor na nominovanie účastníkov do ankety “Osobnosť mládeže”, ktorá oceňuje neoceniteľné a to skutky a projekty mladých ľudí a teda aj tie, ktoré vzídu z projektu SIA. Podujatie sa bude konať v novembri 2020.


Informačný web

Vytvoríme informačný web ako nástroj na komunikáciu s mladými a verejnosťou počas celého projektu. Súbežne vytvoríme aj databázu organizácií /mimovládnych, neziskových, mládežníckych/ oslovením ich počas projektu
a to v počte 100 organizácií.


Podarilo sa nám:

Prečítajte si, čo sa nám podarilo v rámci prvého turnusu vzdelávania.

Pozrite si videá z realizácie projektu: 


Ste zvedaví, ako sa nám v projekte darí? Prečítajte si viac o našich aktivitách v aktualitách na blogu! 


Projekt Social Impact Academy je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.