O LINK CoWorking Banská Bystrica v skratke 

 "Chceme vytvoriť slobodný, kvalitný, tvorivý, spoločenský, pracovný priestor - coworking, ktorý má podporiť spoločenský, sociálny a osobný rozvoj jednotlivcov v meste Banská Bystrica a tým pomôcť k zníženiu odchodu ľudí do iných regiónov a znížiť finančné zaťaženie malých firiem a podnikateľov. LINK CoWorking Banská Bystrica bude centrom, v ktorom môžu ľudia slobodne a tvorivo pracovať, vzdelávať seba i iných, získavať nové kontakty a spoznávať inšpiratívnych ľudí s podporou synergického efektu, socializácie a networkingu.""Som Evka a stála som pri zrode LINKu. V marci 2016 sme začali organizovať pravidelné Stretnutia podnikavcov, ktoré sú zamerané na networking a sú otvorené nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale pre všetkých, ktorí majú podnikavého ducha.


 Od septembra do októbra 2016 sme boli súčasťou Impact Hub Inkubátora, kde sme sa dostali medzi top 22 projektov. V októbri 2016 sme naplno odštartovali cyklus vzdelávacích a networkingových podujatí, ktoré sa v Banskej Bystrici tešia veľkej obľube.""Som Maťa a do LINKu som sa zapojila v októbri 2017. V spolupráci s mnohými
lektormi a školiteľmi sme zorganizovali už viac ako 60 podujatí, ktoré dokopy navštívilo viac ako 1 000 ľudí. Spoluorganizovali sme tiež Startup weekend Banská Bystrica (2017, 2018) a TEDxUMB (2017). Od januára 2018 pokračujeme v nastavenom tempe a kalendáre podujatí máme už teraz plné, čomu sa veľmi tešíme. :) "


Našimi hlavnými aktivitami sú:

- organizovanie vzdelávacích a rozvojových aktivít pre cieľové skupiny ako začinajúci podnikatelia, podnikatelia, podnikatelia, podnikavci, študenti, neziskové organizácie, malé firmy;  organizovanie networkingových podujatí; poskytovanie mentoringových a konzultantských služieb zo strany podnikateľov a lektorov; prenájom zdieľanej kancelárie - coworkingu.


 

Ak Vás zaujímajú ďalšie informácie o nás: