Čo pozitívne priniesol prvý turnus projektu Social Impact Academy?

Čo pozitívne priniesol prvý turnus projektu Social Impact Academy?

Prvý turnus nášho veľkého projektu Social Impact Academy je za nami. 14 účastníkov absolvovalo Kurz mladého lídra, kde si prešli základy time manažmentu, komunikácie, práce v tíme, prezentácie svojho zámeru a vytvorili si osobnú víziu. V Inkubátore si účastníci pod vedením mentorov vypracovali a zrealizovali svoje miniprojekty s pozitívnym spoločenským dopadom. Veď preto ten názov, že SOCIAL IMPACT :)

Projekty boli zamerané na rôzne oblasti života, napríklad na rozvoj biodiverzity, zvýšenie povedomia o ľudských právach, alebo podporu povedomia o aktivitách na škole.

Môžete si prečítať o každom jednom projekte a potešiť svoje oči fotkami :)

Domčeky pre chrobáčiky: Projekt bol zameraný na rozšírenie biodiverzity v lokalite Úsvit v Banskej Bystrici. Projekt sa realizoval v Materskej škole na Jilemnického. Účastníci projektu spolu s deťmi postavili domčeky pre hmyz, ktorý deti môžu nájsť v okolí škôlky a tiež im bolo vysvetlené, prečo sú pre našu prírodu chrobáky a hmyz veľmi dôležité. 

WE CARE: Projekt sa venoval zyšovaniu povedomia o problematike ľudských práv a tým prispel k väčšiemu rešpektu medzi ľuďmi. Projekt sa realizoval na Základnej škole Golianova na Uhlisku. Kika pripravila pre žiakov interaktívny workshop na tému ľudských práv a ich účasť odmenila certifikátmi. 

Snmka obrazovky 2020-03-27 o 123935png


Hokej GAS vs. GJGT: Študenti Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského a Gymnázia Andreja Sládkoviča organizujú každoročne hokejový zápas, v ktorom si obe školy merajú sily. Charlotte bola hlavnou organizátorkou tejto udalosti a chcela ju viac spopularizovať aj medzi širšou verejnosťou. Preto sa rozhodla z projektu financovať medaile, odznaky, ktoré si mohli na mieste diváci zakúpiť a tiež dali vyrobiť pamätné puky pre vybraných účastníkov ako spomienku na túto udalosť.

"Aj vďaka projektu Social Impact Acadamy mohli študenti stredných škôl GAS a GJGT posunúť tohtoročný hokejový zápas o level vyššie. Síce nám nevyšiel prvotný plán, ktorý spočíval vo vytvorení maskota, ale podarilo sa nám vyrobiť aspoň pamätné puky. Chceli sme niečo priniesť aj pre všetkých návštevníkov, takže sme nakoniec s pomocou mojej mentorky vymysleli odznačiky, ktoré si mohli na zápase fanúšikovia zakúpiť a tak podporiť túto akciu a svoju školu. Okrem tohto sme vytvorili instagramový profil @hokej_GAS_ vs_ GJGT a vďaka tejto platforme sme získali v krátkom čase veľa prívržencov, čo ma veľmi potešilo. Ďakujem projektu Social Impact Academy, za to že mi pomohla vo vylepšení tohto eventu a v získaní nových kontaktov a hlavne nových skúseností, “ dodáva Charlotte Stejskalová, PR manažérka projektu. 
Snmka obrazovky 2020-03-27 o 123856png

Ukončenie školského polroka pre účastníkov projektu Spojivko:
Projekt sa sústredil na motiváciu detí z centra krízového bývania Kotva v Banskej Bystrici, aby sa pravidelne pripravovali do školy a učili. Zuzka a Katka im ako odmenu za vysvedčenie pripravili tvorivé dielničky, počas ktorých si deti mohli vyrobiť krásne papierové masky a zabaviť sa pri tom. Z projektu deťom tiež zakúpili krásne zošity, ktoré deti dostanú ako odmenu za dobré výsledky v škole.  4_Karneval v Kotvejpg


Zbúrajme predsudky: Cieľom projektu bolo spríjemniť deň klientom domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Fončorde, ktorí trpia Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobu. Táto udalosť mala tiež za cieľ prepojiť verejnosť s ľuďmi trpiacimi týmito chorobami a zvýšiť povedomie o nich. Ján zapojil aj Radu študentov a pripravil tak klientom príjemne strávený deň so zaujímavými aktivitami.

Snmka obrazovky 2020-03-27 o 123829png


A ešte posledný projekt Hackni BB, ktorý nás ešte len čaká a bude súčasťou podujatia Startup weekend Banská Bystrica na jeseň 2020. HackniBB bude 24 hodinová udalosť, ktorá bude riešiť rôzne témy a účastníci sa budú snažiť prísť na zaujímavé inovatívne riešenia. Hackni bude prebiehať 24 hodín, jeho súčasťou budú prednášky na konkrétnu tému, práca na spoločnom zadaní počas noci, spoločné raňajky, prednášky, obed a následné odprezentovanie nápadov jednotlivých účastníkov. Adamov projekt má ambíciu zrealizovať do dvoch rokov 3/4 nápadov vymyslených počas HackniBB.

Už teraz sa tešíme, aké projekty vzniknú počas ďalšieho turnusu Social Impact Academy. Veríme, že súčasná situácia sa čoskoro ukľudní a my budeme môcť pokračovať v rozbehnutých aktivitách.

Sledujte nás na našom FB i na FB Social Impact Academy.

--
Projekt Social Impact Academy je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.