LINK Academy otvára svoje brány pre podnikavé ženy

LINK Academy otvára svoje brány pre podnikavé ženy

Nápad LINK Academy sa kreoval postupne. Je to mix toho, čo sme si vyskúšali, že funguje a je okorenený štipkou neznámeho. Rozhodli sme sa napísať o tom blog a priblížiť vám prečo robíme to, čo robíme.

Všetko  sa to začalo v roku 2019, keď sme začali organizovať pravidelné stretnutia podnikavých mám v priestoroch komunitno-coworkingového centra 365.labb v Banskej Bystrici (ktoré je našim domovom). Stretnutia boli určené pre všetky ženy, ktoré chcú na materskej rozbiehať niečo vlastné, rozvíjať sa. Vytvorili sme FB skupinu, kde ženy zdieľali svoje nápady, tipy na podnikanie a v rámci tejto komunity sme ich informovali aj o rôznych vzdelávacích podujatiach, ktoré robíme v rámci našich aktivít. Kebyže nie som v tom čase mamina, tak sa do tejto problematiky asi nepustíme, ale no ktovie.  

V roku 2020 počas mimoriadnej situácie sme boli aj my "nútení" stopnúť aktivity naživo. Začali sme robiť stretká online, ale nemalo to ten náboj a energiu. Tak sme si povedali, že využijeme ten čas na kreovanie niečo veľkého. V apríli sme spravili prieskum medzi ženami na materskej a 50 žien nám špecifikovalo, že aká forma vzdelávania by im vyhovovala a tiež nám ozrejmili top témy, ktoré ich zaujímajú. Vieme, že v materských centrách prebiehajú rôzne poradenstvá (ako sa začleniť opätovne do pracovného procesu), sociálne vzdelávanie, ale našej cieľovej skupine chýbalo niečo komplexné.  

Následne sme sa na problematiku pozreli ešte zo širšieho uhla, celkovo ženám na Slovensku chýba nejaký na mieru šitý pre ženy komplexný vzdelávací program. Existujú školenia a programy na rozvoj IT u žien, na duchovný rozvoj, ale na podporu kariérneho rastu žien aktivity chýbali. Napr. na rozvoj podnikania žien v minulosti existovali programy, ale boli to skôr víkendové školenia. Preto sme sa rozhodli našu cieľovú skupinu rozšíriť na všetky ženy na/po materskej, ktoré sa chcú naštartovať, rýchlejšie a sebavedomejšie sa vrátiť do kariérneho prostredia, na ženy, ktoré chcú podnikať a naštartovať projekty a na ženy, ktoré chcú napríklad aj zmeniť povolanie, nakopnúť sa :). 

Na základe našich doterajších skúseností, výsledkov dotazníka i štúdií, ktoré nám google ponúkol, sme vytvorili tento projekt - komplexný vzdelávací program. Projekt zahŕňa offline i online vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj osobnosti i podnikanie, podcasty, mastermind, mentoring i koučing. A keď sme si to už všetko tak pekne vymysleli, hľadali sme možnosti ako to vyskúšať, že či to funguje. Napísali sme niekoľko projektových žiadostí a 2 vyšli :). Počas jesene 2021 tak vyskúšame pilotný ročník - naším cieľom je zapojiť 15 žien z Banskej Bystrice. Modul na rozvoj osobnosti bude trvať 12 týždňov a následne ženy môžu a nemusia pokračovať podnikateľskou nadstavbou, ktorú by sme chceli robiť na jar 2022. Rozhodli sme sa to nadizajnovať tak, aby každý týždeň venovali ženy 2 hodiny na svoje vzdelávanie a rozvoj, čiže je to zvládnuteľné aj pri deťoch.

LINK academy coverpng

Prihlasovanie účastníčok je otvorené do 17.septembra cez prihlasovací formulár: shorturl.at/vzBW0.

Prihlásené účastníčky absolvujú vzdelávanie v 5 vybraných témach a 2 bonusových, ktoré vzídu z úvodného dotazníka. Pod vedením skúsenej lektorky si vytvoria osobnú víziu, získajú zručnosti ako time manažment a vylepšia si prezentačné zručnosti. Rozšíria si obzory v téme leadership (líderstva) a komunikačných zručností.

Súčasťou LINK Academy budú aj tradičné stretká podnikavcov s inšpiratívnym hosťom a aj hackathon. Okrem toho sme pre ženy pripravili tzv. mastermind skupiny s cieľom vzájomne sa podporovať, podcasty s inšpiratívnymi ženami a taktiež možnosť koučingu, pričom sa nám podarilo vybaviť zľavu na individuálny koučing. Ostatné aktivity sú vďaka podpore našich partnerov zadarmo.

V decembri prebehne hodnotiace stretnutie, na ktorom ženy odprezentujú svoj posun a podelia sa o skúsenosti a poznatky, čo sa naučili.

Projekt Podnikavé ženy sa realizuje vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja a Komunitnej nadácii Zdravé mesto a projektu podporenému z programu Civic Europe, ktorý je inkubátorom pre miestne občianske iniciatívy, organizácie a jednotlivcov v strednej, východnej a južnej Európe, realizované organizáciami MitOst a Sofia Platform, financované Stiftung.