Meď nad Zlato

Meď nad Zlato


„Každé podnikanie musí mať na začiatku nejaký plán, alebo skôr obchodný model. Bez toho to nejde. Aby ľudia ľahšie pochopili, ako takýto obchodný model vzniká, čo musí obsahovať a ako ho hlavne pretaviť do reality, zobrali sme si - možno trošku netradičný - príklad z nášho regiónu.“ , hovorí lektor Ivan Sámel, ktorý spolu s Branislavom Stančíkom rozprávajú príbeh jedného z najúspešnejších obchodných modelov na Slovensku. Hoci je starý viac ako päťsto rokov, jeho princípy fungujú rovnako dobre aj dnes. Je ním príbeh podnikateľov Thurza a Fuggera.


Thurzov odkaz

Hoci by niekto mohol namietať, že nemôžme porovnávať dnešnú snahu podnikať s vtedajšími podmienkami, mnohé črty sú spoločné pre obe obdobia. „Slovensko bolo a je malým trhom, preto by mal každý podnikateľ „vidieť ďalej“. Musí mať víziu, pretože od tej sa odvíja obchodný model. Dnes 80% začínajúcich podnikateľov skrachuje len preto, že nemá víziu. A presne takto „svetovo“ rozmýšľal aj Thurzo.“

Skúsme sa preniesť päťsto rokov dozadu. Za Thurzových čias na Slovensku pôsobilo niekoľko podnikateľov v rovnakej brandži, ktorí mali tú istú šancu uspieť. Od samého začiatku svojho pôsobenia v obchode sa Thurzo sústreďoval len na meď, preto si veľmi dobre uvedomoval potenciál tej slovenskej. Okolo roku 1470 prišiel do Banskej Bystrice s cieľom ovládnuť tunajšie bane. Začínal však v relatívne skromných pomeroch – firma, ktorú založil jeho otec mala len regionálny dosah. Preto potreboval v prvom rade strategického investora, ktorým sa oficiálne v roku 1945 stal Jakub Fugger. Fuggerovci boli rodina bankárov a obchodníkov, mali teda dostatok kapitálu. Thurzo využil aj ich systém logistiky pre distribúciu medi do celého sveta a spolu tak vytvorili firmu, ktorá na Slovensku dlho nemala obdobu.

Šťastná náhoda? Možno. Ale v prvom rade to bola obrovská vízia Thurza, tvrdá disciplína a ochota riskovať. „V istom období bolo baníctvo v kríze kvôli zemetraseniu, ktoré postihlo väčšinu baní na Slovensku. Thurzo dokonca všetky peniaze investoval do projektu odvodňovania baní, no skrachoval a musel doslova z Banskej Bystrice ujsť. Ani to však ten jeho motor, čo ho poháňal vpred celý život, nezastavil. Ani neúspech a pád na samé dno. Práve naopak – poučil sa z chýb a spolu s Fuggerom skúpili všetky bystrické bane a vyvážali absolútne špičkovú meď, ktorá bola vo svete meradlom kvality.“Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť v číslach

Meď bola v tej dobe vďaka nim najdostupnejšia a najžiadanejšia komodita, a to z dvoch dôvodov. Bola výborná na výrobu palných zbraní a využívala sa pri moreplavectve, ktoré v tej dobe čoraz viac silnelo. Mala teda výborný odbytový potenciál a pomáhala napĺňať mocenské ambície.

Thurzovci sa tak stali najbohatšou dynastiou Uhorska. Investovali tu, zamestnali viac ako dva a pol tisíc ľudí, čo je dnes veľký podnik. Ruka v ruke sa so spoločnosťou rozvíjalo aj školstvo, nakoľko potrebovali aj vzdelaných pracovníkov, nie len hrubú silu. „Vyťažilo a vyviezlo sa niečo okolo 60 tisíc ton spracovanej medi a 90 ton striebra. To je 4,2 ton medi za deň. Záznamy potvrdzujú, že prekopali 72 km štôlní. A teraz si zoberte, že baník dokázal za jednu šichtu postúpil najviac o 10 cm.“Pravidlo 3x3 podľa Steveho Blanka

Na základe Thurzovho príbehu vieme lepšie popísať ťažkopádnu teóriu. Ľudia lepšie chápu veci, ak si ich spoja s konkrétnym príbehom. Ak by sme to teda chceli zhrnúť, tak kľúčom k úspechu je vízia. Tá sa prejaví v realite po svedomitom vypracovaní vášho obchodného modelu, ktorý sa zmestí na jednu A4. Nič viac a nič menej.“ Autori workshopu Meď nad zlato využili teoretickú školu Steveho Blanka a predstavujú otázky Deviatich bodov Canvas Business Modelu, na ktoré si teraz môžete odpovedať a pomôcť svojmu podnikaniu. :)

Kto sú moji kľúčoví partneri?
Aká je moja štruktúra nákladov?
Kto sú moji zákazníci?
Aká je hodnota pre zákazníka?
Aké sú moje distribučné kanály?
Aké vzťahy mám so zákazníkmi?
Aké sú / mali by byť moje tržby?
Aké sú moje kľúčové aktivity?
Aké sú moje kľúčové zdroje?Ivan Sámel a Branislav Stančík z KIVI – Klub Inovatívneho Vzdelávania a Inšpirácií,  Workshop Meď nad zlato – prípadová štúdia, 10.10.2017, autor článku Martina Ragalová