Príliš veľké šatníky na tak malú planétu

Príliš veľké šatníky na tak malú planétu

Móda - téma plná paradoxov. Očarujúca, kreatívna, inšpiratívna. Žiaľ, ukazuje sa, že móda je nebezpečná, ohrozujúca a zaťažujúca pre planétu. Priamo znečisťuje náš vzduch, rieky, pôdu a ovplyvňuje náš život. Týka sa všetkých, či chceme alebo nie, každé ráno sa musíme obliecť.


Na prednáške sme si prešli základné fakty o fungovaní módneho priemyslu v súčasnosti a prečo tento systém nie je dlhodobo udržateľný. Predstavili sme si 8 základných problémov, ktorými ovplyvňuje módny priemysel životné prostredie:

  1. klimatické zmeny a zmena klímy: výroba nášho oblečenia ročne vypustí do ovzdušia 10% zo všetkých emisií CO2 a 1 kilogram oblečenia vygeneruje až 23% kilogramov skleníkových plynov. (Fashionopolis, Dana Thomas)
  2. vodné hospodárstvo a fakt, že množstvo vody, ktoré sa bežne minie na výrobu 1 bavlneného trička by mohol 1 človek piť 3 roky. A aj to, že v súčasnosti viac ako miliarda ľudí nemá bezpečný prístup k pitnej vode. (World Health Organisation)
  3. využívanie toxických látok a chemikálií - povedali sme si prečo sa odevný priemysel často nazýva aj “špinavým” a že je zodpovedný za 20% celosvetového priemyselného znečistenia riek (Fashionopolis, Dana Thomas)
  4. potom sme prešli cez využívaniu pôdy až po stratu biodiverzity, spôsobenú napríklad aj odlesňovaním ale aj prílišným používaním chemikálií.
  5. až k našej spotrebe a tvorbe odpadu: Hovorí sa, že viac ako polovica z nás má pocit, že si nemá čo obliecť a že za život minieme na oblečenie viac ako 100 tisíc EUR. (This is a Good Guide, Marieke Eyskoot)
  6. Okrem toho 73% zo všetkého vyhodeného oblečenia skončí na skládke alebo v spaľovni, pretože ho nevieme recyklovať (Ellen MacArthur Foundation)
  7. A samozrejme sme sa rozprávali aj o tom ako súčasná situácia zasiahla odevný priemysel a prečo niektoré značky nechcú platiť za zrušené objednávky, ktoré už boli vyrobené.
  8. Toto všetko ovplyvňuje blahobyt našich životov ale aj životov zvierat a celej našej planéty.

Aj keď sa situácia zdá ťažká a veľmi negatívna, existuje z nej riešenie, ktoré vieme aplikovať úplne všetci. A to je prijatie zodpovednosti za naše rozhodovanie a “nakupovať” zodpovedne. Kúpiť si len to čo naozaj potrebujem a neustále si otvárať myseľ a hľadať alternatívne spôsoby ako je napríklad: nakupovanie v second-handoch, swapovanie, požičiavanie oblečenia, podpora slovenských dizajnérov a lokálnych značiek alebo proste uspokojenie sa s tým čo máme doma.

Prednášku pre vás pripravila Zuzana Dutková, zakladateľka Platformy Udržateľnosti, ktorá verí, že vďaka malým pozitívnym zmenám, ktoré robíme každý deň, môžeme zmeniť svet.

Záznam z livestreamu:


Live stream zorganizovali EnviroFuture, LINK CoWorking Banská Bystrica a Social Impact Academy s podporou Mesto Banská Bystrica a Active Citizens Fund - Slovakia.