Projekt Social Impact Academy prináša príležitosť pre mladých ľudí z Banskobystrického kraja

Projekt Social Impact Academy prináša príležitosť pre mladých ľudí z Banskobystrického kraja

Určite ste si všimli, že v poslednom čase sa na našej Facebook stránke i v newslettri objavilo záhadné slovné spojenie SOCIAL IMPACT ACADEMY

Je najvyšší čas to vysvetliť :). Je to názov nášho parádneho projektu, ktorý realizujeme s našimi partnermi Rada mládeže Banskobystického kraja a Språk og kulturforening z Nórska. Do konca roka 2020 dostane 100 mladých ľudí príležitosť získať vedomosti a zručnosti a realizovať svoj projekt s finančnou podporou a pomocou mentorov.

A prečo sme sa na to dali?

Mladí ľudia majú množstvo príležitostí na svoj osobnostný rozvoj a kariérny rast, ale stretávame sa s ich nezáujmom o participáciu a veci verejné. Niektorí majú aj nápad na projekt, ale boja sa ho realizovať, nemajú skúsenosti ako na to. Taktiež absentujú nápady so spoločenským dopadom. Pri našich aktivitách sa stretávame s dopytom po kontinuálnych projektoch. Po projektoch, ktoré začínajú na rovnakej úrovni pre všetkých účastníkov a končia s individuálnymi výsledkami. Práve z tejto potreby vznikol projekt Social Impact Academy, ktorý je kontinuálny, fázovitý, čiže na seba nadväzujúci. V roku 2016 sme sa zúčastnili Impact hub Inkubátora a v roku 2018 sme absolvovali vzdelávanie v rámci Projekt Social(i)Makers, ktorý bol zameraný na sociálne inovácie. Vnímame, že práve sociálne inovácie budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri riešení spoločenských výziev a budú predstavovať nové a lepšie riešenia sociálnych problémov. Našim zámerom je, aby verejnoprospešné projekty, ktoré budú jedným z výstupov projektu, mali tzv. social impact.

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, študenti stredných a vysoký škôl. Projekt sa uskutoční v Banskej Bystrici, ale bude otvorený aj záujemcom z okolia. Mladí ľudia budú inšpiráciou pre svojich rovesníkov i pre svoje okolie, čím sa znásobuje dopad projektu Social Impact Academy. Či už sa budú aktívnejšie zapájať do verejného diania, dobrovoľníčiť alebo vytvoria projekt v téme sociálnych inovácií alebo sociálneho podnikania.

A čo sme si pre vás pripravili?

Účastníci absolvujú dva moduly, a to Kurz mladého lídra a Inkubátor, ktoré do seba zapadajú a dopĺňajú sa. Kurz mladého lídra je zameraný na rozvoj soft skills a Inkubátor na rozvoj hard skills. Účastníci z Kurzu mladého lídra vytvoria v Inkubátore tímy, v ktorých budú pracovať. Do tohto modulu sa môžu zapojiť aj ich spolužiaci, kamaráti, členovia tímu. Výstupom Inkubátora sú verejnoprospešné projekty na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Tieto 2 moduly sa zopakujú v 3 turnusoch a na úspešné ukončenie projektu pre účastníkov je potrebné absolvovať obidva moduly. Pozitívom je, že mladí ľudia okrem získaných vedomostí, budú mať aj priestor na sebarealizáciu.
Ako prvé sme si teda pripravili Kurz mladého lídra, ktorý sa bude konať 20.-21.9.2019 v Banskej Bystrici. Účastníci absolvujú vzdelávanie na témy ako Time manažment, Prezentačné zručnosti, Tímová práci či Osobný rozvoj. Ešte máme 5 voľných miest, tak sa prihláste.

Následná časť Inkubátor sa koná 4.-5.10.2019 a 25.-26.10.2019 a lektori na témy ako Projektový manažment, Marketing i Základy podnikania sú už pripravení.

Popri workshopoch zameraných na rozvoj soft skills a hard skills účastníkov sa budú konať sprievodné podujatia (TEDxUMB a Startup weekend), ktoré budú určené nielen pre účastníkov projektu, ale aj pre verejnosť. Zástupcovia z organizácie Språk og kulturforening z Nórska sa predstaví na podujatí TEDxUMB a odlektoruje počas svojej návštevy workshop pre zástupcov organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Záverečná konferencia pod názvom Mladá Bystrica predstaví najdôležitejšie výstupy z projektu a bude obohatená s ocenením Osobnosť mládeže.

Podujatia (okrem TEDxUMB) sa uskutočnia v novom komunitno-coworkingovom centre v Banskej Bystrici - 365.labb

Projekt Social Impact Academy je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Pre viac informácií k projektu nás neváhajte kontaktovať na soc.imp.academy@gmail.com
alebo na Facebookovej stránke Social Impact Academy. A sme aj na Instagrame.