Social Impact Academy  - Čo sa nám podarilo v roku 2019?

Social Impact Academy - Čo sa nám podarilo v roku 2019?

Projekt Social Impact Academy sme oficiálne odštartovali 20. septembra 2019, modulom Kurz mladého lídra, pokračovali sme Inkubátorom a rôznorodým sprievodným programom. Účastníci si prešli základy time manažmentu, komunikácie, práce v tíme, prezentácie svojho zámeru a vytvorili si osobnú víziu vďaka Kurzu mladého lídra. V Inkubátore účastníci pod vedením mentorov vypracovali a zrealizovali svoje projekty. Počas toho sme pravidelne organizovali verejné prednášky, ktoré dopadli na výbornú. Naučili sme sa niečo o inováciách v bežnom svete, ako byť viac EKO a dokonca sme boli súčasťou aj TEDxUMB.

Z Kurzu mladého lídra účastníci vytvorili zaujímavé témy na projekty, pracovali spolu na 6 rôznych projektoch. Štyri z týchto projektov už boli úspešne zrealizované a ďalšie dva sa uskutočnia na začiatku roku 2020. Zamerali sa na rôzne oblasti života, napríklad na rozvoj biodiverzity, zvýšenie povedomia o ľudských právach, alebo podporu povedomia o aktivitách na škole.

Ak nechcete premeškať ďalšie naše aktivity tak nás sleduj na Facebookovej stránke Social Impact Academy.


SIA1png

Foto Kurz mladého lídra, sept. 2019


SIA2png

Prednáška Inovácie okolo nás, nov. 2019


SIA3png

Inkubátor, okt. 2019SIA4png

TEDxUMB, nov. 2019

-- 
Projekt Social Impact Academy je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.