LINK Academy pre podnikavé ženy

Banskobystričanky, zapojte sa do LINK Academy pre podnikavé ženy. Pilotný ročník štartujeme už v septembri 2021!

Počas jesene (september – december) chceme odskúšať prvý modul komplexného vzdelávacieho programu pre ženy. Modul bude zameraný na rozvoj osobnosti a bude zahŕňať offline i online vzdelávacie aktivity, podcasty, mastermind i koučing.

Cieľovou skupinou sú ženy, ktoré sa chcú vrátiť do kariérneho prostredia sebavedomejšie a sčítanejšie (napr. po materskej dovolenke), ženy, ktoré vnímajú, že potrebujú reštart, ženy, ktoré sa chcú vzdelávať a spoznať zaujímavé a inšpiratívne ženy.

Čo nás čaká?

September

V úvode vypracujú ženy dotazník, na základe ktorého sa im prispôsobí vzdelávací program. Vytipovali sme témy a oblasti, v ktorých sa potrebujú vzdelať, ale vzdelávací program sa prispôsobí aj požiadavkam prihlásených žien.
Zoznam možných tém: Kreatívne myslenie, Leadership, Time Management vs. Prokrastinácia, Duševné zdravie v kariére, Inovácie & IT - ako pokročila doba, Asertívna komunikácia, Work- Life Balance - podcast, Prezentačné zručnosti/Ako sa predať.

Október - December

Prihlásené účastníčky absolvujú vzdelávanie v 5 vybraných témach a 2 bonusových.

Súčasťou modulu budú tradičné stretká podnikavcov s inšpiratívnym hosťom, mastermind skupiny “podnikavé ženy” (s cieľom vzájomne sa podporovať), možnosť koučingu (vybavili sme zľavu na individuálny koučing), podcasty (rozhovory s inšpiratívnymi ženami), hackathon.

Naplánovali sme to tak, aby každý týždeň venovali ženy 2 hodiny na svoje vzdelávanie a rozvoj, čiže je to zvládnuteľné aj pri deťoch. :)

December

V decembri prebehne hodnotiace stretnutie, na ktorom ženy odprezentujú svoj posun a podelia sa o skúsenosti a poznatky, čo sa naučili.

Na jar 2022 budeme realizovať 2. modul, ktorý bude zameraný na podnikanie.


Partneri

Projekt Podnikavé ženy sa realizuje vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.


Tento projekt sa uskutoční vďaka Komunitnej nadácii Zdravé mesto a projektu podporenému z programu Civic Europe, ktorý je inkubátorom pre miestne občianske iniciatívy, organizácie a jednotlivcov v strednej, východnej a južnej Európe, realizované organizáciami MitOst a Sofia Platform, financované Stiftung.